Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ


TẾT THIẾU NHI

Nguyên tiêu nguyên đán với nguyên gì…

Hỏi mấy ai chờ tết thiếu nhi
Báo lớn, báo con đưa mấy tít
Đài to, đài nhỏ phát bao kỳ
Nhà sang vạn thứ ê hề chán
Kẻ khó muôn điều chẳng có chi.
Còn đó bao nhiêu là nghịch lý
Lỗi buồn lần nữa lại hoen mi                   
                              Huy Vụ         
                          01/06/2015

LẠI SAY


Thơ vơi rượu cạn ngả nghiêng bầu.

Viết mãi thôi đành để gãy câu.
Bút mực đòi mơ thành bão tố.
Văn thơ giám mộng hóa con tàu.
Hoa xưa vẫn đó người xưa khuất .
Cửa cũ còn đây bóng cũ đâu.
Lữ khách buồn chi mà gục mặt.
Một chiều viễn xứ lại rơi châu                  
                            Huy Vụ               
                         01/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét