Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

ĐÀO TÂY - Vũ Văn Minh, Huy Vụ và Nguyễn Thắng

ĐÀO TÂY
          (bài xướng)

Chuyện mãi bên tây có quả đào.
Treo mình lơ lửng mãi trên cao.
Bà vui tiếp khách đoàn phim tới
Chị thích mời anh phó nhảy vào.
Kẻ đỡ mần xoa rằng của lạ
Người nâng nắn bóp bảo không sao.
Vài cô muốn vặt về gây giống
Cụ dẫn vô buồng dúi cả bao.
                         Vũ Văn Minh

   
CHUYỆN CÁI BAO
     (Huy Vụ họa vui)

Cứ nói vòng vo chuyện trái đào
Vừa ngay tầm với có đâu cao.
Anh Ba tí máy thò tay nhón.
Cô Tám thẹn e thụt ngực vào
Kẻ bảo cái này nguy hiểm lắm
Người rằng món ấy ổn không sao.
Khen thay mấy Bác làm dân số.
Trong túi lúc nào cũng thủ bao…
                        Huy Vụ 16/06/2015

       
ĐIỂM DỪNG

Đắn đo rằng viết nữa hay ngưng.
Kẻ trí họ hay biết điểm dừng.
Thi  phú tuôn hoài e dễ tửng
Rượu bia uống mãi khéo mà tưng.
Chú  khôn Chú  ngụ ngay thành thị
Ta dại ta chuồn  tít ruộng bưng.
Trời đất một mai quay ngược lại
Thơ ông được giá cũng không chừng.
                        Huy Vụ 16/05/2015

                                            
CỦA QUÍ
     (bài xướng thơ vui)

Ở mãi trời tây có quả này
Từ  đầu đến cuối độ gang tay.
Nhìn xa ướm thử như dùi trống
Ngó cận sờ vô giống cổ chày
Chị nọ xao lòng mong nếm thử
Cô kìa phổng dạ muốn ăn ngay
Bên mình cũng lắm người gieo hạt
Giống quí nâng niu chẳng thích bày
                        Nguyễn Thắng
                        Thái Nguyên

          
ƯỚM HỎI
       (Huy Vụ vui họa)

Vẫn cứ loanh quanh cái chuyện này
Thứ gì mà lớn cỡ cườm tay?
Anh Nô tối tối đi tìm cối
Mầu Thị đêm đêm lại kiếm chày
Thấy tiếng u ơ đừng nhấn vội.
Nghe hơi thở gấp tống vào ngay.
Ngàn năm còn phục thằng Lao Ái*
Nói toẹt ngay ra khỏi đặt bày.
                        Huy Vụ 
                        16/06/2015

               
*Lao ái : Nhân vật nổi tiếng thời chiến quốc người tình của Dương Hoa thái hậu, Dương Hoa chính là vợ Lã Bất Vi

        
KHÓ BỎ THƠ

Xướng họa không men vẫn cứ nghiền.
Chao đi gửi lại cứ chiền miên.
Thanh bần lắm Bác thường khinh bạc.
Trọc phú nhiều tên chỉ thích tiền.
Mến đạo hồn thơ đầy ý thiện.
Háo danh bồi bút lắm trò điên.
Loay hoay kể đã dăm mười lượt.
Tính bỏ văn chương học võ biền.
                        Huy Vụ 
                        17/06/2015                                       LÊN TRỜI  ( 03)
                                
                                  Lại tính lên trời  chuyến nữa chơi
                                  Chèo lên cổng thượng mệt đờ hơi.
                                  Nam Tào tinh tướng ra hù dọa
                                  Bắc Đẩu khiêm cung đến gọi mời.
                                  Muốn hỏi Ngọc Hoàng về nắng nóng
                                  Và thưa Thượng Đế chuyện mưa rơi.
                                  Vì sao người Việt muôn ngàn khổ
                                  Nếu xót thương dân hãy trả lời

                                  Xin hãy vì dân sớm có lời
                                  Lý gì nhân nghĩa mãi chơi vơi
                                  Quan tham hống hách bao phiền toái
                                  Ô Lại  nghênh ngang dặt vẽ vời.
                                  Bệnh viện lương y đầy nhũng nhiễu
                                  Giảngđường thầy giáo cứ khơi khơi
                                  Vì sao đất nước tụt dài mãi?
                                  Đế bảo rằng ta đã biết  rồi…
                                
                                  Ông nói rằng ông đã biết rồi
                                  Lưới trời ông để rách te tơi.
                                  Bao tên mọt khủng vui phè phỡn
                                  Một lũ sâu đùng ngụ thảnh thơi.
                                  Căm Pốt người ta đang vượt mặt
                                  Xiêm La họ đã bỏ xa vời
                                  Tìm đâu khí phách xưa Hồng Lạc
                                  Bày vẽ làm gì lắm cuộc chơi.
                                
                                  Bày vẽ làm gì lắm cuộc chơi
                                  Cõi trời và đất cách đôi nơi
                                  Bao nhiêu xa xỉ trên thiên giới
                                  Là bấy bi thương ở cõi người.
                                  Bẩm báo đôi điều xin hãy nhớ.
                                  Thưa trình mấy sự chớ coi chơi.
                                  Khi về lối cũ nơi trần tục
                                  Đế nói : Thằng ni thật  lắm lời…
                                                Huy Vụ 
                                                21/06/2015


                                 

1 nhận xét:

  1. NHV xin lỗi được chú giải lại; Lao Aí là người tình của Triệu Cơ. Triệu Cơ chính là mẹ của Tần Thuỷ Hoàng. Và là tỳ thiếp của Lã Bất Vi

    Trả lờiXóa