Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

VỊNH CÔ TẤM - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu
VỊNH CÔ TẤM

Tình đời nghĩ lại thương cô Tấm
Cực khổ suốt ngày còn chịu đấm
Mấy kẻ người dưng ngọt tợ đường
Ấy bà dì ghẽ chua như giấm
Chiếc hài thử nổi sắc quân vương
Bầy sẻ giúp nên màu trướng gấm
Những tưởng vinh hoa mãi với nường
Ngờ đâu oan nghiệt - rời cung cấm 
                             Lê Viên Ngọc 
                             (26-5-2015)

HỌA:

VỊNH CÔ TẤM THỜI NAY
             (Ôn cố tri tân)
Khổ nhục tân thời nhiều thị Tấm
Bán trôn nuôi miệng còn ăn đấm
"Ấm no bình đẳng"...Ngọt hơn đường
"Đói khát đồng cam"...Chua quá giấm
"Nhà nghĩ..."  khiêm cung đón đại vương
Năm sao  khách sạn mời hoa gấm
Đào hoa nghiệp chướng chẳng tha nường
Nhục nhã thân tàn ...đau trái cấm
                                        26-5-2015
                                     Lê Văn Thanh

CHỊ TẤM

Nghĩ lại càng ghê nhà chị Tấm
Thầm ghi cốt, tủy đe lần đấm
Không rành mở rộng tới minh đường
Lại đoảng giầm sâu vào hũ giấm
Những tối êm đềm cảnh hậu, vương
Bao ngày rạng rỡ màu hoa, gấm
Lòng sâu oán hận để tay nường
Xử với tình thân điều đại cấm
                    Phạm Duy Lương

LUÂN LÝ CHUYỆN CỔ TÍCH


Thương xót làm sao, tình cảnh Tấm
Ban ngày làm lụng, tối ăn đấm
Điêu ngoa, ả Cám lòng sói lang
Độc ác, mụ dì lời chanh giấm
Nhân tốt cuối cùng được quả lành
Chân bùn vừa vặn mang hài gấm
Chuyện xưa luôn ngợi khen người hiền
Thất đức, vô lương thì bị cấm.
                               Sông Thu


MƠ CHỌN MÓN ! 

Hôm nay có lẽ ăn cơm tấm...
Tuy thích món xôi! (E chịu đấm!)
Chọn vịt nấu chao  sực ớt hành
Hay rau trộn thịt pha dầu giấm
Sắn khoai giản dị chốn bần nông
Sâm yến cao lương nơi rủ gấm
Té “ Ịch”!...chao ôi...vỡ mộng Kê
Bởi  “Viêm màng túi”...mơ điều cấm.
                         TRẦN LỆ KHÁNH
                    Xuân Trường,26-5-2015

TÌNH THƠ
(Ngũ độ thanh - Bát âm)
Tình thơ bạn hỡi ngào hương tấm
Mãi khỏa trong lòng xoa dịu đấm
Ánh lửa bằng kim dậy cõi trầm
Vầng trăng kỷ niệm đùa men giấm
Thòng  hạ bút viễn phương tầm
Gởi mộng trao vần thi hữu gấm
Diệu ngát lời hay chữ phả thầm
Trần gian cảm vọng nào ai cấm
                    DIỆP KIẾM ANH

CHUYỆN TẤM CÁM

Nghịch cảnh trớ trêu đeo đuổi Tấm
Không xôi phải chịu hoài ăn đấm
Cám quen lắc lẻo miệng nào xương
Dì thói chua ngoa chanh với giấm
Mở hội so chân ướm cuộc hài
Bày trò giấu mặt thay đời gấm
Một tay lừa lọc tưởng che trời
Nghiệp quả phân minh đày ngục cấm!
                                  Lý Đức Quỳnh
                                          ĐN


CÔ TẤM BI THƯƠNG

Thiện cảm xưa nay dành chị Tấm

Giỏi dang nết hạnh hoài ăn đấm

Bà dì cay nghiệt miệng như đường

Em Cám chua ngoa lời xát giấm

Chẳng phải tình cờ hợp quận vương

Mà còn thử thách trao nhung gấm

Thương thay cho một kiếp hồng nhan

Trời cũng phũ phàng chưa lệnh cấm

                                         Linh Đàn


NHỚ CHUYỆN XƯA

Ngày xưa con gái ai bằng Tấm
Đố kị gây cho nàng những đấm.
Nhân phẩm dung nhan một kiếp hoa
Mẹ dì em gái hai be dấm.
Bạo tàn đã hóa thành ma quỷ
Đức độ vẽ nên tranh lụa gấm.
Phật hiện , thị thơm chuyện để đời
Ở hiền được phúc trời không cấm .
                          Trần Như Tùng   


ĐỜI CÔ TẤM 

Đêm nằm ngẫm nghĩ thương cho Tấm
Đau khổ suốt đời toàn chịu đấm
Ả Cám mưu thâm dùng thuốc ngọt
Mụ dì kế hiểm giọng chanh giấm
Người hiền quằn quaị ngoài hiên nắng
Kẻ ác nô đùa trên gối gấm
Đen trắng ông trời không định tội
Mối oan  kia phải lìa lầu cấm
                              Trần Ngộ 

1 nhận xét: