Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

THIÊN THAI-Thơ xướng họa Phan Tự Trí và Thi Hữu! 
THIÊN THAI

BÀI XƯỚNG

Kính tặng các cụ bà CLB dưỡng sinh Phường Trảng DàiNhịp điệu dưỡng sinh giữa Trảng Dài
Dặt dìu mời bạn tới Thiên Thai
Nhu quyền nhẹ lướt kìa Tiên Cấn
Song kiếm nhanh bay ấy Phụng Đoài
Nhìn thẳng nhịp nhàng dàn tốp bảy
Thở đều nhẹ nhõm xếp hàng hai
Sống vui, sống khỏe - “Người cao tuổi”
Các cụ còn dai bước dẻo hài.
Phan Tự Trí

BÀI HỌA

VẠN BƯỚC HÀI

Sự sống mà ai muốn hưởng dài
Ăn làm ngủ nghĩ cứ khoan thai
Chớ tin tuổi ngựa nhà phương cấn
Đừng sợ năm dê cửa hướng đoài
Dưỡng khí tập đều vươn chín chục
Nhu quyền lướt nhẹ vượt trăm hai
Noi gương các cụ trường sinh học
Cao tuổi còn đi vạn bước hài
Trần Ngộ (kính hoạ )

KHINH AN!

Nếu muốn đời luôn đẹp kéo dài
Thì bình tâm sống cứ khoan thai
Không mơ Thánh dược cùng xăm Chấn
Chẳng ước Thần Tiên với quẻ Đoài
Đang lão nhu quyền hành buổi một
Qua già thái cực tập ngày hai
Kiện khang thường tại như Bành Tổ
Vũ trụ thong dong xoải gót hài

Lê Đăng Mành

HẠNH PHÚC TUỔI VỀ HƯU
Bỏ hết lo toan kiếp sống dài
Tuổi hưu, tâm trí thật khoan thai
Ngắm đàn chim nhạn về phương Bắc
Dõi bóng hoàng hôn khuất núi Đoài
Với bạn chung tình, lòng vững một
Cùng người tương ngộ, rượu chia hai
Văn thơ xướng họa bên thi hữu
Thỉnh thoảng đùa vui chuyện tếu hài.

Sông Thu

TRẢNG DÀI

‘Cao tuổi’ bương về phường Trảng Dài
Một câu lạc bộ giữa thiên thai
Dưỡng sinh sống khoẻ cùng nhân thế
Tránh bệnh tìm vui khắp xứ đoài
Bầu bạn tâm tình chung nhịp tập
Sáng chiều vũ điệu luyện chiêu hai
Vô tư quẳng gánh đời phiền lụy
Nán ở trần gian phận đẹp hài.

Hải Rừng

27/5/2015

CÁC CỤ BÀ ĐÁNG YÊU
Văn nghệ tuổi cao xứ Núi Dài
Gồm hai ba vị lúc phôi thai.
Đã mừng Năm Bảy thăm vùng Điện*
Lại chọn Tám Ba chúc xứ Đoài
Buổi diễn năm qua tăng gấp rưỡi
Người vào tháng trước đã thêm hai.
Mươi bà trẻ nhất còn ham múa
Trở lại nét xưa dẻo gót hài !

Trần Như Tùng

*Ngày 07 – 05 thăm Điện Biên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét