Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

RỐI MẠNG

       
                      Tác giả Huy Vụ


RỐI MẠNG
(Bát vĩ vần ô)
Đã fây với lốc... lại còn lô.
Hỏi thứ nào hơn nữa mấy cô
Lắm lúc te tua cây báng bổ
Nhiều khi cạn kiệt nước cam lồ
Eo thon mắt biếc treo vài rổ
Dáng chuẩn môi hường pôt mấy bô.
Mải miết coi chừng rơi xuống hố.
Thị Màu lơ lẳng béo tên Nô.

                                  Huy Vụ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét