Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

NỔI GAN TỪ HẢI - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu


     Hình ảnh Thúy Kiều đền ơn báo oán


NỔI GAN TỪ HẢI
(Bằng trắc nhất vận)

Ngần ngừ nàng mới thốt lên rằng
Từ Hải chàng ơi có biết chăng ?
Ghét lũ Mã - Khanh toàn mướp đắng
Giân phường Tú - Bạc quá bà xằng
Kiều than thân phận trời câm lặng
Từ nổi phong ba đất hết bằng
Oán trả - ân đền ... tay chỉ thẳng
Dưới cờ gươm tuốt - nghiến hàm răng
                             Đa-Tẻ 30-5-2015
                                Lê Viên Ngọc

HỌA :


TÂM SỰ THÚY KIỀU

Số phận nào ai biết trước rằng
Đời mình suông sẻ hết hay chăng ?
Xót thân chìm đắm vòng cay đắng
Oán bọn mưu toan chuyện bậy xằng
Khắc dạ giữ tròn tâm tĩnh lặng
Trách Trời lơi lỏng lẽ công bằng
Bụi trần dù vướng, lòng luôn thẳng
Cam chịu dập vùi, chẳng hé răng.
                                 Sông Thu

 NỖI NIỀM HỘ KHẨU

                   
Hộ Khẩu em ơi ! Có hiểu rằng:
Người là oan nghiệt biết hay chăng?
Chim lồng buộc cánh - kêu cay đắng
Cá chậu trói vi - quẩy loạn xằng
Tội lỗi vô hình, đành nín lặng
Nỗi đau uất nghẹn, khó thăng bằng
Biển trời đến lúc cần nhìn thẳng
"Tháo cũi sổ lồng"... miệng bảo răng
                                     30-5-2015
                                 Lê Văn Thanh


NỐI ĐIÊU NỖI NIỀM HỘ KHẨU

Tức quá người dân mới hỏi rằng:
cái trò hộ khầu có nên chăng?
côn đồ khu vực gieo cay đắng
bè đảng địa phương tạo bá xằng
làm chủ thằng dân đành nín lặng
lên quan đầy tớ cứ san bằng
bày trò quản lý tồi, không thẳng  
Ấm ức muôn phần biết nói răng!
                                30-5-2015
                                  Hạ Thái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét