Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - Kha Tiệm Ly, Đức Hạnh cùng quý thi hữu          Tác giả Kha Tiệm Ly

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tảu giặc khói mù cả biển đông
Dao ai cắt ruột chẳng đau lòng
Đọc thơ Cần Giuộc vò trăm mối
Viết truyện Vân Tiên gởi núi sông
Lời thép há kiêng phường mãi quốc
Nghiên son nào ngán súng thần công
Dù đui mà rõ đường vinh nhục.
Còn mắt mà như đã lọt tròng!

                              Kha Tiệm Ly 

HOẠ:

1- THANH DANH ĐỒ CHIỂU
Thanh danh Đình Chiểu tỏa vừng đông
Yêu nước thương dân trọn một lòng
Bút thép kiên cường vang bốn cõi
Chân thơ rạng rỡ trải non sông
Mắt mù nghĩa khí hồn dân tộc
Gương sáng tình nhà đấng chí công
Khử bọn gian tà quân cướp nước
Thuyền nan dậy sóng giặc vào tròng.
                                          Đức Hạnh

2- CỤ ĐỒ CHIỂU
Cũng đành ba tỉnh đất miền Đông,
Cùng với trăm dân nguyện vững lòng.
Chẳng đội chung trời, cao nghĩa khí!
Quyết gìn bốn cõi, vẹn non sông.
Bút thô tải đạo vang truyền thống;
Gậy gộc đuổi thù lập chiến công.
Trung dũng một đời danh Đồ Chiểu
Giữa tâm, đôi mắt sáng nguyên tròng.
                             Lương Lương Hòa

3- HỌC GƯƠNG CỤ CHIỂU

Học gương Cụ Chiểu, giử non sông
Dùng bút xua thù khỏi phía Đông !
Chớ cậy binh nhiều mà chiếm đảo
Đừng xem dân ít cứ giương tròng!
Văn minh sớm ngộ trong tâm khảm
Đạo nghĩa mau khai tự tấm lòng!
Hảo đón vầng dương tình hữu nghị
Nhân dân mỗi nước sẽ ghi công!!!
                            Đỗ Trọng Tầu
                   Bắc Giang,01/5/2015

                                        
4- ẤM ỨC LÒNG
Hiu hắt buồn thương ngọn gió đông
Xót xa tình nước nghĩa non sông
Vì dân Đồ Chiểu thơ xua giặc
Hám đất chệt Tàu ý lập công
Ngửa mặt nhìn trời kêu chẳng thấu
Gục đầu nhắm mắt tự lưng tròng
Con tim quăn thắt dao đâu cắt
Ngậm miệng làm thinh ấm ức lòng
                                       Vetratho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét