Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

HỌA THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu
  Kẽm Trống - danh thắng trong bài thơ cùng tên của Hồ Xuân Hương

KẼM TRỐNG
 Hai bên thì núi, giữa thì sông,
Có phải đây là Kẽm Trống* không?
Gió giật sườn non khua lắc cắc,
Sóng vờn mặt nước vỗ long bong,
ở trong hang núi còn hơi hẹp,
ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa, mình ơi nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
              HỒ XUÂN HƯƠNG

*Thuộc địa phận Hà Nam Ninh

HỌA:

1- CẢNH TIÊN BỒNG 
Về đây dòng thác, vỗ bờ sông, 
Kẽm Trống đây rồi, bạn nhớ không? 
Trên núi lồm cồm dân đẽo đá, 
Dưới nguồn lục tục sóng vờn bong.* 
Cánh buồm bửa trước bay phơi phới, 
Chân vịt đêm nay cuộn thập thùng. 
Ngắm cánh trăng cười lòng thích thú 
Non xưa nước biếc, cảnh tiên bồng...
                                     Đức Hạnh
*Bong tàu, thành tàu

2- NÚI SÔNG
Tạo hóa bày ra cảnh núi sông
Dù cho thiên hạ thích hay không!?
Ưng trèo cao thấp mà ca cắc*
Muốn ngụp nông sâu dựa bóng bong**
Đá dựng khe to luôn róc rách
Đất bồi bãi rộng mãi thình thùng***
Chèo bơi, gậy chống cùng vui vẻ
Nước biếc, non xanh sánh cõi bồng!
                            Lưu Xuân Cảnh 
                                  26-5-15

*Cắc ca cắc củm (Phương ngữ): Dành dụm, chuẩn bị: ''cắc ca cắc củm mãi mới đủ tiền sắm cho con ...”
** Bong bóng (túi chứa không khí trong bụng một số loài cá làm cho chúng có thể chìm nổi trong nước dễ dàng).
*** Thùng thình: Rộng quá khổ. ..

3- KẼM TRỐNG 
Kẽm Trống là đây : Đủ núi ,sông
Hữu tình chẳng ngắm ,tiếc hay không ?
Gió luồn hõm thẳm kêu âm cắc
Nước lạch khe đầy gõ tiếng bong...
Lãng tử hào hoa mê lối hẹp
Hiền nhi phong nhã mộng hang thùng...
Mây vờn ngỡ tưởng Thiên Thai động
Ảo giác như đang được bế bồng...
                             Tau Dotrong
                      Bắc giang,26/5/2015

4- KẼM TRỐNG
Kẽm Trống đây rồi núi cọ sông
Trên bờ cỏ mọc giữa thì không
Đường trên lỗ sáo rêu vài cụm
Lạch dưới khe gà nước ắp bong
Khuỵ gối giương chèo ghe nhổm nhổm
Còng lưng cậy bát sóng thì thùng
Hơi mòn sức mỏi lần cho tới
Rũ rượi nằm lăn kế cảnh bồng.
                          Xichlo Dap
                           27.5.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét