Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ


     

   HÈ SANG

Ngan ngát hương lồng sen mới khai.
Vườn đào trĩu quả tiễn xuân phai.
Sao mai mọc sớm gò đêm ngắn,
Nắng quái  chiều hôm trải dặm dài.
Giã bạn nghe lòng dâng nuối tiếc.
Xa trường thấy dạ trỗi bi ai.
Khen cho con tạo xoay vần khéo.
Dĩ vãng xa xôi vọng nhớ hoài.
              
               
 SẦU XA XỨ

Năm mấy xuân rồi lắm quắt quay.
Vậy mà con tạo vẫn còn xoay.
Công danh chẳng đoái, nghiêng bầu cạn.
Sự nghiệp không màng, vỗ giấc say.
Vai diễn thường nghe, bùi ngọt khẳm.
Tuồng đời lại thấy đắng cay đầy.
Nâng ly  trút sạch sầu xa xứ.
Bạn cũ đâu rồi, ta vẫn đây.
                             Huy Vụ 
                          23/05/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét