Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

DỞ DANG -Trần Ngộ


 


THỈNH HOẠ:

DỞ DANG

Nều biết  tình ta đã dở dang
Chàng về đò dọc thiếp đò ngang
Sông xưa lơ lững vầng trăng thắm
Bến cũ còn vương đoá mộng vàng
Cuốc giục khơi thêm giòng lệ rớm
Ve sầu gợi tủi nỗi thương mang
Ai xui duyên nợ mình không trọn
Loan phụng chừ đây kẻ một đàng
                                   Trần Ngộ 
                                 (Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét