Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

TÌNH PHAI - Nhật Lệ

TÌNH PHAI

Mở cánh tim hồng xoa vết đau
Bờ thương quạnh quẻ trắng mong cầu
Mơ hồng tan loãng như mây khói
Mộng thắm vụt tàn tựa bóng câu
Trăng nửa vầng rơi chao sóng ngọc
Tình đôi mảnh rụng đắm dòng châu
Vòng tay buốt giá đêm sương lạnh
Lưu luyến ngàn năm giấc mộng đầu

NHẬT LỆ

banglangq75@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét