Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

TẦM XUÂN - Lê Đăng Mành
THỈNH HOẠ

TẦM XUÂN

Hững hờ bao tuổi cũng dôi xuân
Muốn giỡn chơi thêm với cõi trần
Thiếu bạn sách cầm không thích đọc 
Vắng người trà rót chẳng buồn nâng 
Hắt hiu thềm cũ màn tơ bủa
Quạnh quẽ ngõ xưa dãi khói vần
Mặc khách ngộ về yên tĩnh lặng
Nghe chồi rạo rực nụ tầm xuân

                         Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét