Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

RƯỢU LÀ - Phan Tự Trí

com-img


RƯỢU LÀ
(Cảm tác khi xem bài "Độc ẩm" của Như Thị)

Rượu mời đâu hưởng mỗi mình tôi
Rượu phạt cho hay cũng đáng đời
Rượu đắng trời trao là thủng nón
Rượu cay đời gửi mới chằm tơi
Rượu vui san chén thêm vui bạn
Rượu hận thêm ly chẳng hận người
Rượu lạc bình vàng suông bóng nguyệt (*)
Rượu mơ cung quảng mãi theo cười.
                                      Phan Tự Trí

(*) Thơ Lý Bạch: 
...Đời người đắc ý hãy vui tràn
Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét