Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

ĐẸP Ý XUÂN - Phan Tự Trí               Tác giả Phan Tự TríĐẸP Ý XUÂN

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập
QĐND Việt Nam, 22/12/1944 - 2014

Vừa mới ra đời đã xuất quân
Thắng liền Phai Khắt với Nà Ngần
Tận trung tạc dạ vì thương nước
Chí hiếu ghi lòng bởi quý dân
Tổ quốc mạnh giàu thơm bốn cõi
Non sông vóc gấm đẹp muôn phần
Tự do độc lập luôn gìn giữ
“…Có giặc …còn đi”, đẹp ý Xuân.                        
                                Phan Tự Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét