Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Mãi Mê, Áo Che Thân - Hai bài xướng của Nguyễn Hiến Minh

Tác giả Nguyễn Hiến Minh


Bài xướng 1: Mãi Mê

Cái khổ âu là sự mải mê
Cuốn theo tập tính tóm thu về
Lên voi muốn mãi hoài cầm vố
Xuống chó lập mưu mẹo đánh thuê
Vọng tưởng trôi xa bờ bến Đạo
Tử sanh chìm nổi biển nhiêu khê
Đuốc tâm leo lét mờ xa Phật
…Đâu ở Tây phương rất cận kề

Bài xướng 2: Áo Che Thân


Đạo đời như chiếc áo che thân?
Khéo léo khôn ngoan sẽ có phần
Khởi nghiệp từ đôi tay trắng xoá
Đắc thời điểm mấy vệt phong vân
Thiện nhân cầu lạc vun vườn hạnh
Tục tử thời lai cạn kiệt tâm
Mẹ Cú con Tiên rồi hoá Quỷ
Thế gian tàn mạt bởi phàm nhân

Nguyễn Hiến Minh
ĐT: 01282 676 268
Lương Điền, Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét