Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

TÌM TRI KỶ - Lê Đăng Mành, PN Trương Đình Đăng

Tìm tri kỷ

Đâu rồi tri kỷ đến cùng tôi!
Chia sẻ nhau chung gánh đất trời
Những ước nơi đây thôi tiếng khóc
Còn mong chốn ấy lắm câu cười
Giang hồ nhiều lúc hờn đơn chiếc
Lãng tử đôi khi tủi lẻ đôi
Tuế nguyệt oằn vai gầy guộc cõng
Đâu ròi tri kỷ đến cùng tôi!

                                    Lê Đăng Mành


Bài họa:
Gặp tri kỷ

Tri kỷ đây rồi- bạn của tôi. !
Bao năm cách biệt mấy phương trời
Nỗi niềm quê cũ từng xa xót
Cảnh huống tình xưa luống ngậm cười
Khói lửa loạn ly đời lỡ lứa
Yên bình tương ngộ buổi chung đôi
Câu thơ bắc nhịp cầu duyên nợ
Tri kỷ đây rồi - bạn của tôi !


                            25/10/2014 
              PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét