Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

THƠ VUI: GIỌNG QUẢNG TRỊ

 Hoàng Hữu Nhất Nguyên,  Lê Ngọc KhaLê Bá Lộc, 
Trần Thế Nhân, Trần Kim, Đông Phong Trần Đạo Đông, 
Lê Ngọc Phái,  Linh Đàn, Nguyễn Vô Cùng, 
Quảng Triều, Lê Đăng MànhBài xướng : GIỌNG QUẢNG TRỊ
 

Tau nghe họ trạo đưới dà ôông
Con cấy dư mi răng có dôông
Thổi lả ai dè ngồi chảng hãng
Xuốc cươi hắn cứ đứng chôồng môông
Nấu keng troong vắt quên nêm đuốc
Lôông sắn sưa lung nỏ chộ vôồng
Mạ đoán bữa qua eng nó tới
Ưng còn mần bộ nói khôông khôông.

                   Hoàng Hữu Nhất Nguyên 
 Bài hoạ 1: HỎI ENG???

      Kính tặng tác giả bài xướng 


Bên ni bên nớ đoọc thơ ôông
Bui bẻ trạo dau chuyện cấy dôông
Thuở dỏ roọng xeng siêng đạp nác
Chừ tra trôốc bạc dác lòi môông
O kia lộ liễu phô bày của
Ả nọ đong đưa nẩy nở vôồng
Chộ rứa mần răng mà chịu nổi!!!
Hỏi eng dòm vậy có sèm khôông???
                                    

                               Lê Ngọc Kha 


Bài họa 2: GIỌNG QUẢNG TRỊ

O nớ tra trằng đến cậy ôông
Mối meng méc giúp kiếm thằng dôông
Eng tê cà thọt so le cẳng
Ả nọ xồ xề chôổng ngôổng môông
Chộ cũng cân đôi tóc bạc trôốc
Nom như xứng lứa má cao vôồng
Nói năng bui bẻ hơi bờ hớ
Rọt bộ ưng rồi mẹng cứ khôông.
                               Lê Ngọc KhaBài hoạ 3: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Mấy mụ trung dà bộ chán ôông
Ra đường oọng ẹo nói chưa dôông
Tiền thuê mỹ viện căng đôi má
Bạc mượn dà băng độn cặp môông
Mặt mụi dòm xa coi cũng mướt
Thân hình ngó lại xếp từng vôồng
Con khun cháu dại ưng chi nữa
Rậm rật đua chen có mệt khôông?
                                   
Lê Bá Lộc Bài họa 4: GIỌNG QUẢNG TRỊ 

Bỏ xứ ra đi khổ mấy ôông
Khơi khơi bị phạt tội mần dôông
Lau dà rửa chén đè lên cổ
Cắt cỏ chùi xe chúi chôổng môông
Kiếp trước duyên xưa tình đã cạn
Mai sau hậu sự mả cao vôồng
Khun ngoan ngậm mẹng cho rồi chuyện
Lạng quạng coi chừng đó biết khôông!

                                         Lê Bá Lộc
 

Bài họa 5: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Con cấy trung dà nghiệt lắm ôông
Nuôi cho mau nậy đến lo dôông
Xum xoe kiến đậu ai bưng mẹng
Bờ hớ ruồi bu tụi ngá môông
Cột trặt lâu e chưn cảy húp
Buông lơi lại sợ rọt to vôồng
Thương con thây kệ lời tai tiếng
Khun dại thời ni nói dệ khôông.
                                         Lê Bá Lộc


Bài  họa 6: GIỌNG QUẢNG TRỊ


Cháu ngoại lọt lòng, ta được ôông
Thuyền chài theo lái, gái theo dôông
Cựa dà lui tới hai ôông mụ
Nương rậy lưa còn, mấy bụi môông
Trưa roọng hôm rày, trơ côộc toóc
Ló khoai bựa trước, sót đôi vôồng
Tre tra dưỡng lão cho măng moọc
Thua thiệt mô mà dại với khôông.
                              
Trần Thế Nhân Bài họa 7: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Trôốc còn xeng ngắt đã lên ôông
Bợi sớm trăn vô chuyện cấy dôông
Một lũ con bầy ngồi tréo mỏ
Ba đàn cháu đôống đứng trơ môông
Chạy ăn, khu tóp, lưng oằn gánh
Lo ở, mày nhăn, trán xếp vôồng
Họ biết khun ngoan lo kế hoạch
Gia đình eng cứ việc khôông khôông.
                              Trần Thế Nhân


Bài họa 8: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Chưa tra, răng lọi chộ dư ôông
Hóm hém còn ham chuyện cấy dôông
Con đói, chạy cơm lo bạc trôốc
Roọng khô, đạp nác nổi lằn môông
Trước cươi rơm toóc lo un đụn
Sau hói sắn khoai phải ủ vôồng
Thiệt bụng, đôông con nên chịu cực
Dắn eng thôi đẻ có nghe khôông?
                                    Trần Kim 


Bài hoạ 9: GIỌNG THỪA THIÊN HUẾ 

Ăng ở hiềng lành chớ ác ôông
Noái năng nhỏ nhẹ được lòng dôông
Có tiềng mình cứ mua nem chả
Thiếu gạo ta thời đôộng sắng môông
Chung thuỷ vợ chồng tăng tuổi thọ
Vô tư coong cái lớng cao vôồng
Boong cheng, buồng cháng chi cho mệt
Nhàng hạ, ung dung có sướng khôông?
                                         
Trần Kim  


Bài hoạ 10: GIỌNG THỪA THIÊN HUẾ

Ăng noái nghe răng lạ rứa ôông?
Tra trề coòng muống kiếm ôông dôông
Đêm hôm to dỏ bao diêu chuyện
Chữ ngãi thơ văng đủ moại môông
Trong bếp cá keeng tràng đoại, treéc
Ngoài cươi toóc ló ngập noong, vôồng
Mô tê thế dái ôm chi ngạ
Tuốc luốc quên quách đặng khỏe khôông?
                   Đông Phong Trần Đạo ĐôngBài hoạ 11: GIỌNG QUẢNG TRỊ 

Tui tra chi mấy ả kêu ôông
Khó rứa mần răng mà lấy dôông
Ai đến nỏ chào đi thẳng cẳng
Khách về khôông tiễn đứng nghiêng mông
Dổ khoai dác dớm hao diều cổ
Hái ớt trầm trây sót mấy vôồng
Eng tính sang dà o nói dỏ:
"Bên ni chịu cưới nớ ưng khôông?"
                             Lê Ngọc Phái

Bài hoạ 12: GIỌNG QUẢNG TRỊ 

Hắn về rược rược méc cùng ôông
Ngã ngớn o tê lại bẹo dôông
Chàng hảng chề hê ngồi hêếc mỏ
Ngoặt ngoa ngoắt ngoéo đứng chìa môông
Eng coi rứa cũng cười to rọt
Ả tới mần chi mệt lộn vôồng
Thôi mẻn phải răng thì chịu rứa
Choọc dau cho lắm cũng dư khôông.
                                      Linh Đàn

Bài hoạ 13: GIỌNG QUẢNG TRỊ 

Râu cằm chưa có đã lên ôông
Nỏ phải vì ham chuyên cấy dôông
Một chéo roọng su cày rạc cẳng
Hai vùng đất trối cuốc quăn môông
Rạ cùn, rú rậm, bù khô nác
Triêng nặng, đàng xa, rọt nổi vôồng
Vợ bẹo "Eng hè, thêm chặng mẻn
Mai tra chôống cậy mới ngồi khôông!"
                            Nguyễn Vô Cùng


Bài họa 14:  CHỊU DỊN KHÔÔNG?


Con nớ răng mà lạ rứa ôông?
Lấy dôông nỏ chộ ở dà dôông
Chạy lên Thượng Tổng đi mua mít
Về bán Chợ Cầu thở lọi môông
Tát nác tát đai treng chự trộ
Lôông khoai lôông trệt nỏ lên vôồng
Ngá mồm nói chạ - ăn đam náng
Tra trốốc tức cười chịu dịn khôông?
                                Quảng TriềuBài họa 15:

GIỌNG MIỀNG!  

Lúc xưa nghe trạo cấy con ôông
Hắn bôống mà ưa chuyện lấy dôông
Đạp nác đau khu ngồi chỏm hỏm
Lôông khoai mỏi cẳng đứng chôông môông
Đi bòn ló rụng quên cầm mủng
Cuốc voọc chôống gieo nỏ troọc vôồng
Bọ dọa ra giêng tau gả trấp
Rọt ưng mà mẹng chối là khôông!
                                   Lê Đăng MànhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét