Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

CHÂN TU, CHÂN DUNG TỰ HỌA, VỚI THU - Lê Văn Thanh

Chân tu

Áo mũ lam nâu hoại sắc màu
Từ - bi - trí - dũng ý hàm sâu
Nhân tình huyễn mộng tâm thường chiếu
Phật pháp vô biên chí nguyện cầu
Bát - Nhã thuyền từ lìa bể khổ
Kim - cang trượng pháp phá nguồn đau
Đại - viên - cảnh - trí đang chờ đón
Bồ - Tát hạnh lành tu tiến mau
                              Lê Văn Thanh


Chân dung tự họa

Tuổi tác qua rồi ngưỡng bảy mươi
Nan y tứ chứng đủ trong người
Thân gầy sức hết - tâm bình thản
Tai bạt* tài không - mặt vẫn tươi
Đạm bạc muối dưa cầu vị đạo
Buồn vui kinh sách ủ men đời
Nhân tình thế thái thôi bàn tới
Ấy chuyện vô thường bóng nước trôi
                               Lê Văn Thanh
(*)- Tai bạt tài nan tụ..(Ma -Y thần tướng)


Với Thu

Vạt nắng vàng thu trãi hững hờ
Chiều nghiêng gió nhẹ thoảng như mơ
Cành chong rạo rực ươm mầm...đợi
Ngõ vắng nôn nao ngóng bạn...chờ
Nước chảy về đâu, mây lãng bạt
Bèo trôi không bến, khách bơ vơ
Thu ơi !  Sao đến mùa thay lá
Để gợi tình buồn lạnh tứ thơ

                              Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét