Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

VÒNG ĐỜI - Trần Ngộ họa thơ Trương Đình Đăng

VÒNG ĐỜI
Họa bài CHÂN DUNG TỰ NGẮM của Trương Đình Đăng

Phàm thánh sao xoay được chuyện này
Sanh già dị diệt đổi phiên thay
Số trời ai biết mà lường trước
Mệnh hệ nào hay để liệu ngày
Vô hạn thiên đường tuy đã khó
Một giờ hạ giới lại càng gay
Vòng đời phúc hoạ từ nhân quả
Thiện ác do tâm Bụt dạy bày!

                             Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét