Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

THỈNH VẤN QUÝ PHU NHÂN - Kha Tiệm LyTHỈNH VẤN QUÝ PHU NHÂN 

Mật gấu uống xong, mới mạnh lời.
Liều mình liều mạng hỏi cho vui: 
Ngày ngày vô shóp bao nhiêu bận?
Bữa bữa ăn cơm được mấy... nồi?
Lối xóm, bạn bè thường "mụ tám"
Cát tê, ba lá vẫn "chim mồi"?
Ung dung "ba số" luôn phun khói?
Chấm chấm (...) liệu còn được mấy hơi?
                                         Kha Tiệm Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét