Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

LEO DỐC - Lê Cảnh Tiến

LEO DỐC

Đã bảy mươi ngòai vẫn muốn leo
Sức ông trời phú lại ham trèo
Núi cao chẳng quản luôn bền chí
Vực thẳm không nề mãi bám theo
Tới đỉnh phù vân nghe gió hát
Lui về cõi mộng thấy mưa reo
Mơ màng giữa chốn thần tiên ấy
Xin tạ ơn đời hạt giống gieo.

Lê Cảnh Tiến

4/3/2014
letien3010@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét