Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

ĐIỆN BIÊN – BẢN HÙNG CA

(Viết nhân kỷ niệm tròn 60 năm chiến thắng)

Lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954 – 7/5/2014)

Kháng chiến trường kỳ dân tộc ta ,
Toàn dân, toàn diện tận muôn nhà. 
Chín năm đánh giặc dày gian khổ,
Một trận Điện Biên, máu và hoa ! 
Non sông rực sáng ngày chiến thắng,
Giặc Pháp cúi đầu trước quân ta. 
Vàng son lịch sử ghi dấu ấn,
Điện Biên vang mãi bản hùng ca!
                             Đỉnh Sơn ,13/3/2014
                    Trường Hải Lê Văn Đông
                            ledong6853@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét