Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Cảm tác ngày 8.3: HẢO HÁN IM RE! - Kha Tiệm Ly và thi hữu


(Tặng quý bà)

 HẢO HÁN IM RE!


Sá chi ngày tám với ngày ba
Suốt cả một năm cũng thế mà:
Cơm vẫn còn nhai liền rửa chén,
Mắt chưa kịp mở phải lau nhà!
Giặt quần giặt áo lòi con mắt,
Bóp cẳng bóp lưng thấy tổ bà!
Nhiệm vụ hoàn thành còn nguýt, háy,
Không xong thì dện chổi lông gà!

Kha Tiệm Ly

Bài họa:
TẶNG TÔI

Riêng đây cũng đỏ lửa ngày ba
Tuy khổ cháo cơm rượu đủ mà 
Con vợ sáng ra nhai phở quán
Mình ông qua bửa nuốt cơm nhà
Gia đình mọi chuyện do tay cụ
Chợ búa bán buôn việc của bà
Cố gắng êm xuôi bề nội trợ
Lâu lâu được thưởng bụng xôi gà
               Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét