Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

TIẾNG CHUÔNG CHÙA 
Thỉnh hoạ

Đêm khuya văng vẵng tiếng chuông ngân
Thức tỉnh chúng sinh thoát nợ trần
Đến với thiền môn cầu giải thoát
Nương thuyền Bát Nhã diệt tham sân
Từ bi trí tuệ hằng khai mở
Tà đạo si mê hãy bớt dần
Nhật dạ lục thời tâm tỉnh lặng
Hướng về Bát Chánh để tu thân
                       Trương Đăng Sử
             (Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị)


TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Nghe tiếng chuông chiều văng vẵng ngân
Sao không giảm bớt lửa hồng trần
Nguồn tâm tỉnh lặng lìa tham ái
Gốc pháp chân như thoát dục sân
Bát Nhã xua tan ngàn vọng tưởng
Bồ  Đề giác ngộ ác xa dần
Rõ cùng lý đạo dương đèn tuệ
Phước huệ song hành khỏi luỵ thân
                          Trần Ngộ
                          (Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét