Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

QUỸ THỌ - PN Trương Đình Đăng


QUỸ THỌ

Quỹ thọ vươn cành bóng phủ sân
Quế hoè sum hợp rợp vườn xuân
Hương đơm trước ngõ đền ân trọng
Sắc dậy bên thềm đáp nghĩa thâm
Gốc rễ tiền nhân bền vạn thuở
Nụ mầm hậu thế vững muôn phần
Trời cho được mấy vui từng ấy
Cái quý dùng sao đúng cái cần .

       PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                   Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét