Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

QUÊ TA, QUÊ XƯA - Trần Ngộ, Trương Đình ĐăngQUÊ TA

Xuân này ăn tết có vui không
Mồng bốn quê ta phải xuống đồng
Gieo sạ kịp thời cho lắm quả
Tỉa trồng đúng vụ để nhiều bông
Câu hò mái đẫy nghe trầm bỗng
Điệu hát ầu ơ nghĩa mặn nồng
Sải cánh cò chiều loang trắng ruộng
Bên dòng thấp thoáng bóng ngư ông

Trần NgộQUÊ XƯA


Mất được, vui buồn... có lại không
Xa quê từ ấy cũng xa đồng
Thương hồi bụng lép trèo cây khế
Nhớ buổi tay mòn kéo sợi bông
Xuân Tết - vải thô khoe áo mới
Giêng Hai - bao tải ủ hơi nồng
Hồn quê cảnh cũ hằn tâm khảm
Biết chuyện xưa chừ liệu mấy ông!

      PN- TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
               Đà NẵngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét