Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

GIÁP NGỌ VIÊN THÀNH - Hạ Thái

GIÁP NGỌ VIÊN THÀNH
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Mở cửa chào Xuân đón ngựa bay
Gươm đàn cả gánh quảy vào đây
Dựng bờm lách gió băng ghềnh suối
Cất vó tung mình lướt cõi mây
Xích Thố Quan Công cùng cỡ thế
Bạch Long Tam Tạng hẳn như vầy
Giấc mơ tự cổ đang dần hiện
Mã đáo thành công, cuộc diễn này!..

Giao Thừa Giáp Ngọ, 2014
Thung lũng Hoa Vàng
Cali, USAXUÂN VÀ TUYẾT
Bài họa Lý Hiểu
Tớ đón xuân về tuyết trắng bay
Đêm mơ trống trận giục đâu đây
Sông sâu rừng thẳm ngăn chân ngựa
Chí cả ngày xưa gởi gió mây
Lãng tử đã quen đời tụ tán
Giao thừa chỉ mộng phút sum vầy
Hình như bên nớ mai vàng nở
Chúc bạn an khang vận hội này

Xuân Giáp Ngọ 2014MÃ ĐỀ TUNG VÓ(Kính họa Vận "Giáp Ngọ Viên Thành"
Nhà Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt)
Bài họa Phùng Trần - Trần Quế Sơn
"Mã đề..."* tung vó một đường bay
Câu sấm Trạng Trình sẽ ứng đây
Thánh Gióng roi Thần phi ngựa sắt
Giặc Ân phương Bắc rã bèo mây
Mùa Xuân Nguyễn Huệ xua Tàu khiếp
Hưng Đạo Đằng Giang đuổi Chệt vầy
Con cháu Rồng Tiên luôn giữ nước
Nêu cao truyền thống Việt Nam nầy.

(Illinois-Xuân Giáp Ngọ -2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét