Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

CẢM TÁC - Trần Ngộ và Trương Đình Đăng

CẢM TÁC

Mấy luống hoa lài ruộng nửa khoanh
Trời ban chút lộc để mưu sanh
Hiên khuya ngồi ngắm chòm sao mát
Gác vắng nằm hong ngọn gió lành
Tánh thiện nên ưa miền núi quạnh
Lòng từ khá chuộng chổ non xanh
Le te chi nữa vòng danh lợi
Sơn dã  thơ say nguyệt một vành

                      Trần Ngộ


Bài họa:
QUÁN CHIỀU

Quán chiều vắng khách lão ngồi khoanh
Thỉnh thoảng huơ vài thế dưỡng sanh
Trước sạp mấy nia cam lịm ngọt
Bên quầy dăm sọt quýt ngon lành
Gặp may trúng mối thầu dưa chín
Vô phước ế hàng đụng quả xanh
Có ả quá xuân ngâm giọng Huế
Bài thơ rách lá nón bung vành

                        Trương Đình Đăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét