Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

VỊNH ÔNG TÁO - Hạ Thái và thi hữu

VỊNH ÔNG TÁO

Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Từ bùn đất sét nặn ông ra
Cứ réo ba ông chẳng gọi bà
Chăm giữ nồi niêu nơi bếp chủ
Canh chừng cửa ngõ chốn nhà ta
Sinh tiền tạm trú cùng than cũi
Già cỗi lưu thân với gốc đa
Chỉ việc hằng năm mang sớ tấu
Lên trời tháng Chạp, tối Hăm Ba.
Ca, USA. Canh Dần,2010.
VỊNH ÔNG TÁO

Bài họa Lê Ngọc Kha

Trái phải nhìn vào giữa ngó ra
Tam ông chụm lại thấy đâu bà
Nồi niêu song chảo… vui nhà Táo
Cơm nước rau cà… ấm dạ ta
Đang lúc thịnh hưng thờ góc bếp
Đến hồi tàn phế gởi cây đa
Hàng năm trình sớ lên Thiên Đế
Tháng chạp hai mười cộng với baVỊNH ÔNG TÁO

Bài họa Lê Bá Lộc

Tích xưa nhiều chuyện nghĩ không ra
Vua bếp hai ông chỉ một bà
Tối lửa đêm hôm chung lẻ bạn
Tắt đèn khuya khoắt để đôi ta
Quang lâm chẳng nệ nhà cao hạ
Ngự trị bất phân kẻ thiểu đa
Cỡi cá lên trời nhanh nhẩu tấu
Cõi đời như vậy quả tài ba

(Đảo vận)

Cõi đời như vậy quả tài ba
Đủ cặp đêm khuya  ấy tối đa
Tích cũ chê khen riêng có chị
Hôm nay phục lắm chỉ mình ta
Người nghe xấu nết thường trêu lão
Kẻ nói vô duyên cứ ghẹo bà
Khổ nhọc người xưa đem gởi gắm
Về sau tìm hiểu mở toang ra .
                        Pinehill,NJ.Oct 22-201


VỊNH ÔNG TÁO

Bài họa Hoài Việt - Nguyễn Vĩnh Tường

Muốn cậy trông nhà mới nắn ra
Hai ông phục vụ một mình bà
Sáng thời chung đội nồi cho chủ
Tối đến canh chừng trộm giúp ta
Thân mập không quần không lá chắn
Mình trần chẳng áo chẳng cành đa
Cuối năm viết sớ nhờ tâu khéo
Thượng Đế, nghe trình nhớ cả ba.
                        Cali 22/10/2010

VỊNH VUA BẾP

Bài họa Nguyễn-Phú-Long

Kiếp nghèo run rủi mới sinh ra
Lận đận hai ông với một bà.
May mắn được làm cho thượng đế
Nhẹ nhàng báo cáo chuyện dân ta.
Chỉ cần ghi chép nhiều trung thực
Chẳng phải lo toan cực tối đa.
Hạnh phúc vợ chồng nơi bếp lửa
Đời đời hộ khẩu vẫn là ba.


THƯƠNG ÔNG TÁO

Bài họa Linh Đàn

Từ khi ông táo được bày ra
Nhang khói siêng năng chỉ mấy bà
Nãi chuối con cua cầu thần bếp
Nồi cơm tréc mắm giúp nhà ta
Dân gian thờ phụng nhiều vô số
Túc lệ tôn sùng cũng tối đa
Táo chỉ ngờ oan không hối lộ
Lo phần nồi bảy - lại nồi


CHUYỆN ÔNG TÁO

Bài họa nguyễn vô cùng

Chuyện táo ngàn xưa được kể ra
Trần gian ai biết mặt ông, bà
Bình hương, chén nước cùng tâm tưởng
Đất sét, linh thần vốn tại ta
Nói thẳng làm ngay cầu vạn hạnh
Gieo lành tránh dữ mộng tam đa
Ngày nay bếp điện tràn muôn nẻo
Ba cụ như dần vắng cả ba


TÁO KHÔNG QUẦN (*)

Bài họa Lý Hiểu

Buồn cười nhà Táo cứ phơi ra
Truồng...cỡi hai ông cưới một bà
Chẳng mặc quần da, chê của ngoại
Không mang váy đụp, chán đồ ta
Chi tiền mua vé la nhiều quá
Giảm giá lên trời hét tối đa
Nồi điện lò ga nay chiếm chỗ
Táo ngồi gò mối tiếc vinh ba

VA 10/2010
(*) Tục truyền ,ngày 23 tháng chạp cúng đưa ông Táo
rằng nhà Táo sống gần bếp lữa mang quần sợ cháy.


THẦN TÁO

Bài họa Trần Quế Sơn

Khen ai khéo nghĩ cách bày ra
Ba táo dụm nên để tặng bà
Thử sức đảm đang nhà với nước
So tài nấu nướng bạn cùng ta
Lửa hồng sưởi ấm đời cô lẻ
Bếp nóng nhen đầy phước thiện đa
Công đức - được phong Thần hộ chủ
Tất niên trình sớ đúng hai ba.
                 Illinois;Oct-23-10


TÁO

Bài họa Thủy Lâm Synh

Đất sét ba hòn nặn họ ra
Kêu ông chuyện kể có thêm bà
Quanh năm cũi lửa đều hỏi bạn
Suốt tháng niêu nồi vẫn giúp ta
Cúi mặt mong cho đời bớt đói
Khom lưng ước được tiếng năng đa
Năm cùng đại diện chầu Ngọc Đế
Chè chuối hương hoa cúng cả ba
                Jan. 14, 2014


SỰ TÍCH BA ÔNG TÁO
Kính hoạ Vịnh Ông Táo của Hạ Thái

Bài họa Thục Nguyên

Dẫu từ đất nẻ ta chui ra
Ta vẫn là ta của lão bà
Dệt gấm thêu hoa đôi bậu bạn
Nâng khăn sửa túi một mình ta
Tưởng đâu thuở đó còn "gân" lắm
Nào biết phen nầy chắc ngủm đa
May mắn ta còn thằng bạn tốt
Nhảy vào phụ lực mới thành ba
                   VA Jan/15/2014


VỊNH VUA BẾP

Bài họa Uyên Quang

Thiên đình sắc chỉ đã ban ra
Chỉ định ba vua có một bà
Bếp núc ngày đêm canh cửa nẻo
Rậu phên mưa nắng giữ nhà ta
Quanh năm khói toả bay nghi ngút
Suốt tháng khơi lò củi gốc đa
Mãn nhiệm thăng thiên mang sớ tấu
Không quần cưỡi cá ngày hăm ba.
                       Ca, USA, 15-1-2014


VỊNH ÔNG TÁO

Bài họa Thái Huy

Đất sét mà thôi được nặn ra
Hai ông quấn quit ở bên bà
Giàu nghèo chẳng kể đều chung cảnh
Nóng sốt đâu e vẫn cạnh ta
Lúc sống uốn mình trong củi lửa
Khi cùng phơi rốn dưới cây đa
Nhưng may ở điểm nhiều người nhớ
Tháp chạp chầu trời”nhị thập”ba.

                       Jan-15-2014


TÁO QUÂN
Nương vận

Bài họa motthoi

Các vị đen thui...khó nhận ra
Còng lưng đội chảo giúp cho Bà
An nhiên -chẳng có than thân Táo
Tự tại -không hề trách phận Ta
Sống ở bên Người ...ngồi xó bếp
Chết về cạnh bạn...gối cây đa
Tất niên khăn gói đi trình tấu
Yến tiệc Thiên Đình...đủ cả ba.
                Tết Giáp Ngọ - Jan. 2014


NÓI KHOÁC

Bài họa LĐK

Nói chuyện ăn chơi có nhớ ta
Dù trên bảy bó vẫn chưa già
Nhìn đôi gò đảo ... máu dồn mặt
Thấy cặp chân dài ... điện chạy qua
"Bơi cạn"... nhiều bà xin bỏ cuộc
"Leo đèo".... tụi nhỏ cũng thua xa
Trời mà có giỏi cho làm nữa
Nhất định phen này xả hết ga
               Jan142014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét