Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Thơ mời họa: PHU THÊ ĐẠO TRỌNG - Trần Ngộ


Phu thê đạo trọng chớ xem thường
Xuất giá theo chồng cốt cậy nương
Từ buổi đầu xanh thề gởi nạc
Đến ngày tóc bạc nguyện trao xương
Đàn ông xuống biển còn trăm hướng
Phụ nữ lên nguồn chỉ một phương
Thương phận thân tằm chăm nhả kén
Suốt đời lo nghĩ mối tơ vương

Trần Ngộ
Lâm Đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét