Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - Lê Văn Thanh                  Năm mới kinh cầu một chữ AN
             Trăm điều vạn sự được chu toàn
             Mưa hòa gió thuận - câu thân ái
             Biển lặng trời yên - ca kết đoàn
             Dân chủ luận đàm tăng sức mạnh
             Tự do tư tưởng góp lo toan
             Dân-giàu-nước-mạnh - thừa yên giáp
             "Mã đáo thành công" - khúc khải hoàn

                                     Trước thềm xuân Giáp Ngọ
                                                    Lê Văn Thanh
                                                    Cẩn chúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét