Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Cung chúc tân xuân - Huy Vụ


Cung chúc tân xuân

Tự chúc cho ta tết Ngọ này.
U sầu chắp cánh nhẹ nhàng bay.
Vườn tình phát lộc xum xuê trái.
Cội phúc bung chồi nặng trĩu cây.
Biển cả dâng trào ân đức lớn.
Sông sâu chở nặng nghĩa nhân đầy.
Thuyền sang bến giác êm chèo lái.
Tiếng sáo tiên đồng lộng nước mây.
Huy Vụ 2014


Ngã ngựa

Ngựa quí đầu năm đã chúng tên. 
Mèo rình chim sẻ bắt ve lên…
Ba sao trì độ mà không vững. 
Tứ quí bao che vẫn chẳng bền.
Lúc trước cao nghênh ngồi hưởng lộc.
Mai ngày ngục tối gục đầu rên.
Cho hay nhân quả không đùa được.
Ác trước thì sau sẽ phải đền.

Xuân 2014

Ba sao : hàm thượng tướng,
tứ quí: số sim Dương Chí Dũng dùng.
                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét