Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

NGẪM - La Thuỵ và các thi hữu

 NGẪM

 Tuồng đời ảo hoá tựa phù vân
 Sân, hận, hoan, bi, lạc, ái, ân, ...     
 Bể dục mênh mang mờ mịt bến     
 Hồ tình thăm thẳm lạc loài chân  
 Hoa Đàm lấp lánh tươi nguồn đạo  
 Đuốc Tuệ lung linh đẹp chốn trần  
 Bát Nhã thuyền xuôi về cõi giác   
 Thân tâm an lạc diệu muôn phần                                                             
                                    La Thụy 
                                                                              
                   HỌA:

  Bài hoạ 1
                  VÔ ĐỀ
  Cánh cửa phù sinh lắm vũ vân
  Lợi, danh, lộc, phúc, họa, duyên, ân....
  Thế quyền - cuộc chiến trầm luân xác
  Tình ái - đường đua rệu rã chân
  Chụp giật là bao, nhàu cõi tạm
  Ganh đua được mấy, nát hồng trần
  An nhiên, đời sắc không, vô ngã
  Mục rữa thân này đến mãn phần
                                         PyNhi

  Bài hoạ 2
                 VÔ ĐỀ
  Biết rằng phú quí tựa phù vân 
  Xin chớ xem thường nghĩa với ân 
  Hà cớ vùi mình trong ác nghiệp
  Nên chăng chung sống giữa từ nhân
  Khơi nguồn tỉnh thức xây tâm đạo 
  Gột rửa tâm linh đoạn dục trần 
  Cố gắng làm lành gieo nghiệp thiện 
  Vãng sanh cực lạc lúc viên phần
                                        NHA

  Bài hoạ 3
                NGẪM 
  Ép lấy bồ đề treo dáng vân     
  Tìm trong đạo vị chút hồng ân           
  Tình yêu nào biết thành hư huyễn                          
  Hạnh phúc đâu hay tựu thực chân                                        
  Bát nhã xôn xao nơi bĩ ngạn                                 
  U minh vọng động chốn phong trần                          
  Nguồn mê bể khổ thèm lăn lộn            
  Cứ sợ chúng sinh xí mất phần
                               Võ Sĩ Quý
         
  Bài hoạ 4        
                  SỰ ĐỜI                                              
  Trăm sự giờ như những áng vân                                                   
  Còn đâu hoan lạc, ái cùng ân                                                
  Tương lai đã đợi mòn đôi mắt                                       
  Quá khứ từng đi mỏi cặp chân                                            
  Lúc trẻ xông pha nơi gió bụi                                                  
  Khi già lẩn tránh chốn phong trần                                                 
  Thuyền xuôi cõi Giác mong chèo chậm    
  Sớm muộn rồi ai cũng có phần !     
                                    Trần Kim Anh                    
  Bài hoạ 5         
  SỐNG VUI, SỐNG KHỎE, SỐNG CÓ ÍCH         
  Sống vui, sống khoẻ chớ phân vân
  Ta tạm cùng nhau ở cõi trần
  Khi trẻ hăng say luôn tất bật 
  Về già thư thái được ngơi chân
  Lưu Bình, Dương Lễ soi tình bạn
  Phương thị, Trương Viên tỏ nghĩa ân
  Suy ngẫm chuyện đời thầm thán phục
  Cũng mong có ích góp thêm phần               
                                         DiZiKiMi                                            
  Bài hoạ 6
             CHÀ CHÀ...
  Tri âm tri kỷ hội Long Vân
  Chữ nghĩa quyện vào tựa ái ân
  Đường luật thăng hoa không mệt não
  Yu Me hạnh ngộ chẳng chồn chân
  Lắng nghe Phật pháp mơ Tây Trúc
  Suy ngẫm tứ thơ thoát bụi trần
  Tây Trúc, bụi trần duyên với nợ
  Trái tim yêu đỏ cứ chia phần!
                                      Hoa  Đá
  Bài hoạ 7
                  NGẪM
  Cuộc sống tựa hồ những áng vân
  Làm gì cũng phải tích tri ân
  Đừng tham, đừng ác sa vào tội
  Chớ cậy, chớ liều sẩy bước chân
  Danh, lợi, tiền tài lâm bể khổ
  Ái, ân, duyên nợ vướng hồng trần
  Tu nhân, tích đức hồn thanh thản
  Phúc phận trăm năm sẽ có phần
                  Vương Quang Trung   

  Bài hoạ 8
                   SUY TƯ
  Quan quyền gió thoảng áng phù vân
  Đạo đức hiền hòa nghĩa ái ân
  Dục vọng họa sâu đừng lấn quá
  Đường đời dào dạt mãi tình chân
  Gia công tu luyện ngời danh tiếng
  Thanh thản ung dung hướng lộc trần
  Hạnh phúc gia phong đường tộc rạng
  Tâm tư phấn chấn đẹp trăm phần                     
                                    Hồ Hắc Hải

  Bài hoạ 9
      KHƠI NGUỒN TRÍ
  Vạn sự trên đời tựa vũ vân
  Tan tan tụ tụ nghĩa cùng ân
  Mênh mang bể ái hồn hư huyễn
  Thăm thẳm sông mê dạ ảo chân
  Gột rửa si mê... bồi ý đạo
  Khơi nguồn trí tuệ... phá lòng trần
  An nhiên thức tĩnh nghìn bào ảnh
  Tự tại vô tâm lạc bội phần
     GM.Nguyễn Đình Diệm 
              13.12.2016

  Bài hoạ 10
                  ĐỐN NGỘ 
  Nhàn đàm tếu tóa chuyện phong vân
  Ngao ngán sự đời oán với ân?...
   Thế thái nhẹ hều câu đạo nghĩa
  Nhân tình bạc phếch chữ tâm chân?
  Trung lương quân tử sầu dương thế
  Tiện hạ tiểu nhân ngạo cõi trần?
  Ấy đấy..."tuồng đời"... trơ tráo đấy
  Hư danh bả lợi.. chớ tranh phần?! 
                        14-12-2016
                NGUYỄN HUY KHÔI

  Bài hoạ 11
               ĐẠO VÀ ĐỜI 
  Đạo đời hòa quyện tránh phân vân  
  Tu tỉnh hơn người được thiện ân
  Với Mẹ dưỡng chăm: không lưỡng   lự  
  Vì Cha tậnlực: chẳng chùng chân 
  Thức thời, tỉnh giác vui tiên cảnh 
  Thiểu trí, vô minh lạc kiếp trần  !
  Túc hạnh, trí thiền bao phúc đức  
  Ngộ tri kiến Phật phước và phần  !
                           HOÀNH CHÂU 
                              (Vĩnh Long)
  Bài hoạ 12
            KIẾP PHÙ VÂN
  Ôi! kiếp phù trần tựa thủy, vân 
  Nhơn sinh đảo lộn..chuyện tình ân
  Lộng hành lẽ phải - rời công lý
  Áp đặt sự đời - cách nghĩa chân
  Thế lực tiền tài hay ảo mộng
  Nhân tâm đạo nghĩa tạo duyên trần
  Tự do đích thực hoa hồng nở
  Hạnh phúc an vui mãi thắm phần…
                                  Đức Hạnh
                                19.03.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét